Go to ...
RSS Feed

August 20, 2018

Owner Magalu

Owner Magalu

Avag avaga owner kodu bartha idru carrom aadoke , close aadmele avara maglu kodu barodake start maddlu, sunday nalli owner ,he’s wife and her daughter moor jana nu carrom aadoke bartha idru , week days nalli avara maglu carrom aadoke baroke start maddlu, nange avala mele modlinda crush ittu adre enu helplessness agtha irlilla, carrom aadodru jothe ge laptop nalli film kuda nodtha idvi.